Foto: Donate A Car

Svetski dan borbe protiv raka 4. februar, kao međunarodni dan usvojen je na Svetskom samitu za borbu protiv raka, organizovanom pod pokroviteljstvom predsednika Francuske i generalnog direktora UNESKO-a u februaru 2000. godine u Parizu.

PROČITAJTE: Predavanja povodom Svetskog dana borbe protiv raka

U svetu od raka godišnje umire 9,6 miliona ljudi, tako da rak predstavlja drugi uzrok smrtnosti u svetu. Jedna od šest umrlih osoba umire od raka. Predviđanja su da će do 2030. taj broj porasti na 13,2 miliona ljudi dok će broj obolelih biti oko 21,7 miliona ljudi godišnje. Zato je vrlo važno govoriti o ovoj bolesti i o prevenciji.

Od 2005. godine, Dan borbe protiv raka organizuje se i pod pokroviteljstvom Međunarodne unije za borbu protiv raka (UICC) – nevladine organizacije sa sedištem u Ženevi.

Kao što rak utiče na sve na različite načine tako i svi ljudi imaju moć da preduzmu različite aktivnosti kako bi se smanjio uticaj koji rak ima na pojedince, porodice i zajednice, iz čega je proizašao i jedan je od glavnih ciljeva uvođenja ove kampanje.

U Srbiji, koja pripada grupi srednje razvijenih zemalja, prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”, svake godine u proseku se dijagnostikuje oko 36.000 novih slučajeva malignih bolesti, dok od raka život izgubi više od 20.000 ljudi.

Polazeći od preporuka SZO Svetski dan borbe protiv raka ima sledeće ciljeve:

  • Da ukaže da se oko 30-50% slučajeva obolelih od raka može da se spreči ako se politika SZO maksimalno primjenjuje.
  • Da je neophodan klinički tretman raka u ranoj fazi, jer se i dan danas mnogi slučajevi raka dijagnostikuju kasno.
  • Stavljanje naglaska na jačanje zdravstvenih sistema kako bi se osigurala rana dijagnoza i dostupna, visokokvalitetna briga za pacijente.
  • Da se pravovremenim otkrivanje raka značajno smanjuje finansijski uticaj raka: jer ne samo da je trošak lečenja mnogo manji u ranim stadijumima raka, jer i oboleli ljudi takođe mogu nastaviti da rade i podržavaju svoje porodice i sebe, i tako mogu da pristupe efikasnom i pravoivremenom tretmanu.

Izvor: Blic

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments