Potpredsednik Pokrajinske vlade Đorđe Milićević izjavio je danas, 1. oktobra na otvaranju Regionalnog poslovnog foruma, da regionalno povezivanje u sferi privrede obezbeđuje dugoročan, stabilan i održiv rast naših ekonomija.

“Imajući u vidu da su naše ekonomije u najvećoj meri izvozno orijentisane, povezivanje tržišta i međusobna saradnja su nam neophodni”, kazao je potpredsednik Milićević i naglasio da je uloga onih koji se nalaze na javnim i političkim funkcijama da stvore okvir u kojem će tešnja saradnja biti moguća, ali i podsticana.

Milićević je naglasio da Pokrajinska vlada preko Razvojne agencije Vojvodine zbog toga uzela puno učešće u Regionalnom poslovnom forumu, koji se drugi put održava u Novom Sadu.

“Prepoznali smo ovaj koncep kao dobar koncept pre svega međuregionalne saradnje, gde rad Skupštine evropskih regija dobija konkretan oblik”, kazao je potpredsednik Milićević i dodao da je cilj da se se kroz ovakve oblike saradnje dodatno podstakne razvoj privrede i ekonomije.

“Današnji forum je dobro mesto i da se otvore određena pitanja i da se daju odgovori na ta pitanja. Jedno od glavnih pitanja u razgovoru sa domaćim i stranim privrednicima jeste kako liberalizovati uslove poslovanja, kako smanjiti preterano administrieanje koje spoljnotrgovinsku razmenu čini neefikasnom”, istakao je Milićević.

On je naglasio da ohrabruje najavljeni susret predsednika Srbije sa premijerima Severne Makedonije i Albanije koji upravo u tom pravcu treba da vode razgovore u smislu liberalizacije trgovine.

“Naš tržišta su spoljnotrgovinski orijentisana i neophodna nam je saradnja kako bismo imali održiv privredni rast. Da bi se ta saradnja podigla na viši nivo, treba da radimo na dodatnoj liberalizaciji i smanjenju administriranja, a upravo je tu uloga regionalniih i državnih lidera, da kroz ovakve modele saradnje naše ekonomije učinimo efikasnijim”, naglasio je Milićević.

Potpredsednik Skupštine Vojvodine Damir Zobenica kazao je da je Regionalni poslovni forum pokrenut prošle godine na inicijativu Skupštine evropskih regija, kao paralelan događaj plenarnom zasedanju Кomiteta AER-a, koji je održan u Skupštini Vojvodine.

On je napomenuo da je ovo jedinstven koncept u Srbiji, koji kompanijama iz regiona i sa četiri kontinenta, omogućava da besplatno, preko B2B sastanaka pokušaju da obezbede posao za svoje kompanije.

“Prošle godine je 14 kompanija uspešno sklopilo sedam ugovora za konkretne poslove. S obzirom na to da ove godine imamo kako za trećinu više kompanija, tako i zakazanih B2B sastanaka, očekujemo veoma uspešan regionalni biznis forum”, kazao je potpredsednik Zobenica.

Generalni direktor Uprave za hranu i ribarstvo Ministarstva poljoprivrede šumarstva i hrane Republike Slovenije, dr Bojan Pahor da Srbija i AP Vojvdoina aktivno rade na intenzivieanju privrednih odnosa, te da je jedan od koraka u tom pravcu i činjenica da je Slovenija partner ovogodišnjeg Regionalnog foruma.

Na zvaničnom otvaranju su se obratili Boško Vučurević, predsednik Privredne komore Vojvodine i Radimir Čačić, član Izvršnog odbora Skupštine evropskih regija i župan Varaždinske županije.

Autor: nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments