Važno je podsticati decu na prosocijalno ponašanje

       
Foto: Hand in Hand Parenting

Prosocijalno ponašanje definiše se kao voljno ponašanje, glavni cilj je pružanje pomoći drugima putem verbalne ili fizičke podrške.

Glavno obeležje ovakve vrste ponašanja su pozitivne posledice koje su obično rezultat postupaka kao što je pružanje pomoći osobi u nevolji, saosećanje, ljubaznost prema drugima…

Prosocijalno ponašanje pod uticajem je brojnih spoljnih i unutarnjih faktora osobe, od genetske strukture do svakodnevne okoline.

Deca ponašanje uče putem socijalnog učenja, posmatrajući druge i usvajajući od njih određene vrste ponašanja. Zato je važno ličnim primerom podstaći dete na prosocijalno ponašanje i nesebično pomaganje ljudima oko sebe.

Dete mora da bude sposobno da sagleda situaciju iz tuđih cipela i mora biti empatično, tj. da doživi emocije koje osećaju drugi.

Jedno istraživanje je dalo zanimljive rezultate koji su pokazali da su bebe plakale na plač drugih beba, ali nisu plakale kada su čule snimak svog plača. Zbog ovakvih studija utvrđeno je da se ove sposobnosti mogu javiti i pre druge godine i da se usvajaju od prvog dana života.

Ako roditelji ne znaju ili odbijaju da reaguju na detetove najosnovnije potrebe u prvim mesecima života, ne mogu očekivati pravilan i stabilan razvoj emocija deteta u budućnosti. Takođe treba da budu oprezni kada dete poučavaju izražavanju emocija. Često se događa da decu poučavaju socijalno prihvatljivim načinima izražavanja emocija što dovodi do situacija u kojima podstiču obuzdavanje negativnih emocija ili ih potpuno negiraju. Takva deca ne znaju da regulišu negativne emocije, a činjenica je i da dečaci češće dobijaju ovakav tretman od roditelja zbog čega danas imamo žene kao emocionalno ekspresivne i muškarce kao emocionalno kontrolisane pojedince.

Adekvatnim poučavanjem emocionalne regulacije od prvih meseci života, roditelji decu uče prosocijalnom ponašanju. Takva deca uspešnije izražavaju svoje emocije, jasno izražavaju drugima šta i zašto žele, sklona su kompromisima i pomaganju drugima i prilagođavaju svoje ponašanje potrebama drugih. Kada deca ne znaju kako da izraze emocije i uspešno ih regulišu, javlja se agresivno ponašanje (u verbalnom ili fizičkom obliku) i socijalno povlačenje.

Autor: nsuzivo.rs

Izvor: krenizdravo

Komentari: