Foto: MET Group

Usled promene planirane nabavne cene prirodnog gasa za javno snabdevanje po kojoj JP „Srbijagas“, Novi Sad snabdeva javne snabdevače prirodnim gasom kao snabdevač određen Rešenjem Vlade, ispunjen je uslov za izmenu cene prirodnog gasa za javno snabdevanje u skpadu sa Metodologijom, a koja će se primenjivati od 01. januara 2023. godine.

„Novi Sad – Gas“ doo, Novi Sad, dostavio je 25. novembra Agenciji za energetiku Republike Srbije zahtev za davanje saglasnosti na odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje.

Foto: PrtSc/novisadgas.rs

U zahtevu su utvrđene sledeće cene prirodnog gasa za krajnje kupce iskazane prema utvrđenoj Metodologiji za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje:

Promena cene je nastala usled promene planirane nabavne cene prirodnog gasa za javno snabdevanje po kojoj JP „Srbijagas“ snabdeva javne snabdevače, među kojima je i „Novi Sad – Gas“.

gradskeinfo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments