Foto: sr.wikipedia.org
Povodom dešavanja koja su proteklih dana izazvala posebnu pažnju medija i javnosti, Izborna komisija je odlučila da pruži svim građanima detaljno saopštenje i ujedno uvid o aktivnostima pomenutih dešavanja.

U celosti prenosimo saopštenje komisije za sprovođenje izbora za Studentski parlament na Filozofskom fakultetu 

Članovi komisije su prof. dr Laura Spariosu, profesorka; msr Aleksandar M. Gajić, istraživač saradnik i doktorand; Nemanja Vujić, student; Ivana Brkljač, studentkinja;
Marija Miškov, studentkinja;

Do dana 4. aprila 2022. godine, Izborna komisija je zaprimila materijal, odnosno prijavnu dokumentaciju za dve studentske organizacije:

Savez studenata Filozofskog fakulteta u Novom Sadu;

Studentska reakcija.

Savez studenata Filozofskog fakulteta u Novom Sadu je organizacija osnovana u skladu sa Zakonom o studentskom organizovanju na osnovu kojeg nije bila u obavezi da pribavlja potpise studenata za sopstvenu kandidaturu. Sa druge strane, Studentska reakcija je novoosnovana organizacija, odnosno inicijativa grupe studenata, koja nastoji da uzme učešća u radu Studentskog parlamenta. U skladu sa time, prema Zakonu o studentskom organizovanju, oni su bili u obavezi da prikupe 10% (validnih) potpisa studenata za kandidaturu svoje liste predloga. Predstavnici liste Studentska reakcija su u petak, 1. aprila 2022. godine, predali predlog svoje liste zajedno sa 635 potpisa.

Komisija je dana 4. aprila 2022. godine pristupila uvidu u dokumentaciju podnetih lista. Nakon gotovo pet sati rada, konstatovano je da je lista Saveza studenata Filozofskog fakulteta u Novom Sadu podneta uredno, u skladu sa svim propisanim pravilima, dok je druga lista imala više ozbiljnih propusta i nepravilnosti zbog kojih je dovedeno u pitanje verodostojnost predatih potpisa. Propusti su bili sledeći: nepostojeći studenti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu su potpisali listu, nepotpuna imena i prezimena studenata, nepostojanje broja indeksa, ime i prezime jedne osobe – broj indeksa druge osobe, jedna osoba više puta potpisana kao podrška i naposletku, najvažniji problem – ista osoba je dala potpis za više studenata (bez ili sa njihovim odobrenjem), čime je došlo do sumnje od strane komisije u verodostojnost potpisa svih studenata koji su podržali listu. Imajući u vidu želju grupe studenata pod nazivom „Studentska reakcija“ za participacijom u studentskom organizacionom radu, te verujući da su u pitanju nenamerne greške koje su napravili iz nehata, predložili smo im da u roku od 48 časova overe sve te potpise kod javnog beležnika koji bi bio obezbeđen od strane fakultetske i univerzitetske izborne komisije, a čije usluge ne bi išle ni na teren „Studentske reakcije“, ali ni na teret studenata, odnosno, organizaciji i studentima bi bilo omogućeno BESPLATNO prikupljanje potpisa kod javnog beležnika u čiju verodostojnost posle sprovedenog postupka prikupljanja potpisa niko ne bi imao mogućnost da posumlja čime bismo omogućili besprekoran nastavak sprovođenja izbornih aktivnosti na fakultetu. Odgovor Studentske reakcije je bio zahtevanje razgovora sa članovima Izborne komisije, na koji smo odmah pristali i zakazali sastanak za utorak, 5. aprila 2022. godine u 8.30 časova. U razgovoru sa dva predstavnika Studentske reakcije, članovi komisije su ukazali na sve propuste i na moguće rešenje, što predstavnici nisu prihvatili već su maliciozno nakon sastanka kontaktirali selektivne medije i nastojali da iznose neistine i konstruisane izjave kompromitujući rad Aleksandra M. Gajića. Tom prilikom Gajić je optužen da je studente politički okarakterisao, što je apsolutna neistina. Gajić je naveo da je svako od nas deo društvenog ili političkog života, te da ukoliko neko podržava nekog za izbore mora da pripremi dokument za validaciju, u ovom slučaju indeks, što je bila obaveza studenata prilikom davanja podrške listi, a koju predstavnici „Studentske reakcije“ nisu zahtevali. Zatim, pripisano mu je ”krivično delo” da je imao uvid u ŠV obrasce studenata. Na prvom mestu, to nije krivično delo, ali, ono što je mnogo bitnije je da su predstavnici „Studentske reakcije“ pokušali da obmanu javnost i studente iznoseći neistine, a kao dokaz tome, pozivamo sve zainteresovane strane da traže snimke nadzornih kamera fakulteta čime bi se utvrdila činjenica da Aleksandar Gajić nije u proteklih dvadeset dana nijednom ušao u studentsku službu FF-a gde se obrazci nalaze. Na samom kraju, dolazi do blokade prostorija Saveza studenata Filozofskog fakulteta, a Aleksandar M. Gajić je okarakterisan u medijima i na društvenim mrežama kao ”režimski instalirani faktor na fakultetu” čime je ova grupa studenata zapravo dala celokupnoj priči negativnu političku konotaciju. Studenti su imali pravo da se obrate javnom beležniku Vesni Milkov, na adresi Radnička ulica br. 25/1, u Novom Sadu, u roku od 48 časova od donošenja prvobitnog zaključka izborne komisije. Nakon isteka pomenutog roka, Izborna komisija je otišla kod javnog belešnika i konstatovala da je svega četvoro studenata overilo potpise i podržalo datu izbornu listu. Imajući u vidu da se to pokazalo kao nedovoljno za kandidaturu, Izborna komisija je konstatovala da jednoglasno odbacuje prijavu liste ”Studentska reakcija”.

U međuvremenu, Izbornoj komisiji se javilo dvoje studenata sa tvrdnjom i dokazima o manipulaciji od strane predstavnika „Studentske reakcije“. Prema izjavama koje su dali, njihova imena su se našla mimo njihove volje na listi, jer su oni bili odsutni i van grada kada je lista potpisivana, te da su predstavnici liste krivotvorili njihove potpise na šta je sve vreme i ukazivala Izborna komisija. U skladu sa time, a postupajući po moralnoj i zakonskoj obavezi, Izborna komisija je zajedno sa dvoje studenata kontaktirala Ministarstvo unutrašnjih poslova i Javno tužilaštvo u Novom Sadu. Dana 6. aprila 2022. godine, sastavljen je zapisnik od strane Odeljenja kriminalističke policije MUP-a Republike Srbije i pokrenut krivični postupak protiv predstavnika ”Studentske reakcije” zbog osnovane sumnje u krivično delo falsifikovanja potpisa. Kao dokazni materijal, Izborna komisija je predala listu potpisa studenata u cilju daljeg veštačenja kao i izjave svedoka. O svim daljim detaljima tužilaštvo će blagovremeno obavestiti aktere ovih dešavanja.

Ovim je celokupna priča dobila svoj epilog, a Izborna komisija dokazala svoju profesionalnost i nepristrasnost u radu, stoji u saopštenju komisije za sprovođenje izbora za Studentski parlament na Filozofskom fakultetu

nsuzivo.rs

2 Comments
najstariji
najnoviji najviše glasova
Inline Feedbacks
View all comments
lola
07/04/2022 10:36

Da li zaista mislite da smo mi budale???

Danilo
07/04/2022 11:44

Od Brajana ništa više ne čudi.