Foto: GRENEF

Najnovija istraživanja koja su sprovedena na teritoriji Novog Sada, a koja se tiču stavova i ponašanja turista u Novom Sadu, ukazuju na to da je dužina boravka domaćih i stranih turista zajedno u našem gradu povećana na 3,6 noći.

Preko 58% turista odlučuje se da boravi u privatnom smeštaju kuće, stanovi, apartmani za odmor, u odnosu na 41,7% onih koji biraju hotel/hostel/kamp za boravak.

TONS je u toku prethodne godine, vodio aktivnu kampanju na društvenim mrežama, ciljajući i nova turistička tržišta, te smo u toku 2019. godine zabeležili i veći broj turista iz Indije, Turske, Italije, Francuske, Španije, Holandije, Austrije, pored već standardnih poseta iz regiona, Kine, Poljske, Nemačke i Ruske Federacije.

Takođe, prema podacima kojima TONS raspolaže, turisti iz Kine su bili na prvom mestu po broju noćenja stranih turista u letnjem periodu (preko 4 noći).

Značajna promena evidentirana je nakon promocije u decembru 2018. godine kada je TONS prvi put pred brojnim kompanijama koje se bave nautičkim turizmom na Dunavu, kroz Srbiju promovisao Novi Sad kao poželjnu turističku destinaciju. Tako je prema podacima Agencije za upravljanje lukama, na pristaništima u Novom Sadu u 2019. godini pristalo 429 putničkih brodova, što predstavlja povećanje u odnosu na prethodnu godinu za 22,92%, a iskrcalo se 55.132 putnika što predstavlja povećanje u odnosu na prethodnu godinu za 18,21%. Najviše brodova je pristalo u junu i julu (po 72 u svakom mesecu), a u septembru se iskrcalo najviše putnika (9.224).

TONS je u saradnji sa TO Srbije i TO Beograda organizovao brojne poslovne posete našem gradu, ukupno ugostio oko 200 novinara i turoperatora iz preko 35 zemalja sveta; organizovao dva velika poslovna skupa „Welcome Turkey” i “Welcome Asia”; pokrenuta je promotivna kampanja na najuticajnijem globalnom turističkom magazinu i vodiču „Lonely Planet”, na mađarskom portalu Travelo.hu i britanskom studentskom portalu „Gapyear”, koja je još uvek u toku.

U toku druge polovine 2019. godine, što je obuhvatilo letnju i zimsku on-line kampanju na društvenim mrežama Facebook i Instagram, ostvaren je doseg od oko 5.500.000 osoba i da je TONS-ov promo video spot videlo oko 2.500.000 korisnika društvenih mreža.

Autor: nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments