Predavanje “Od soknica do maturske toalete” u Muzeju Vojvodine

       

Predavanje “Od soknica do maturske toalete” održaće se sutra, 27. juna u Muzeju Vojvodine, Dunavska 35.

Predavačica je Ljubica Otić, muzejska savetnica.

Odeća, kao veoma važan segment materijalne kulture i pokazatelj mnogih kulturno-istorijskih zbivanja jednog prostora i vremena, oduvek je zauzimala važno mesto u u životnom ciklusu čoveka, naglašavajući njegove određene faze u odrastanju i sazrevanju. Prelazak iz perioda detinjstva u mladalačko doba obeležava se i promenom načina odevanja. Znatno se razlikovalo odevanje dece u seoskim i u gradskim sredinama. Kao što se građanska odeća odraslih menjala u skladu sa modnim diktatima koji su poticali iz raznih evropskih centara (Beča, Budimpešte), tako se menjala i odeća gradske dece, koja je zapravo bila preslikana odeća odraslih.

Jedan deo aktuelne izložbe ISPIT ZRELOSTI – maturanti vojvođanskih gimnazija od polovine 19. veka do 60-ih godina 20. veka, je posvećen upravo odevanju dece i omladine i priči o euforiji koju izaziva izbor maturske toalete.

Autor: nsuzivo.rs

Komentari: