Ravnopravni položaja muškaraca i žena u samo šest zemalja sveta

       

Novi izveštaj Svetske Banke analizira 35 pokazatelja ravnopravnog položaja muškaraca i žena pred zakonom u 187 zemalja, a počevši od zakona o vlasništvu nad nekretninama, preko zakona o nasledstvu i zaštiti na radu, penzionoj politici, zakonima koji regulišu brak, putovanja, plate, pa sve do zakona o ličnoj bezbednosti.

Rezultati za 2019. godinu pokazuju da su žene i muškarci, sa aspekta zakona, potpuno ravnopravni samo u šest zemalja sveta, a reč je o Belgiji, Danskoj, Francuskoj, Letoniji, Luksemburgu i Švedskoj. Ove zemlje imaju 100 poena na indeksu, što znači da žene uživaju ista prava kao i muškarci u svih 35 izmerenih oblasti.

Dobra vest je da je na globalnom nivou ipak ostvaren određeni napredak, jer pre deset godina nijedna nacija nije ispunjavala sve kriterujume ravnopravnosti koje je definisala Svetska banka.

Nasuprot tome, na Bliskom istoku i u Severnoj Africi sprovedeno je samo 19 reformi.

Sve u svemu, žene uživaju svega tri četvrtine zakonskih prava koja imaju muškarci, pokazuje indeks.

“Kada bi žene imale jednake šanse da razviju svoj puni potencijal, svet bi bio ne samo pošteniji, već i napredniji”, navodi se u saopštenju privremenog predsednika Grupe Svetska Banka (World Bank Group) Kristaline Georgijeve.

Promene se događaju, ali nedovoljno brzo, i još uvek 2,7 milijardi žena pred zakonom nema jednako pravo izbora željenog posla kao muškarci.

 

Izvor: Blic

Komentari: