Претрага
Претрага
Close this search box.

Bač će nastaviti da napreduje i da se razvija

Foto: Vojvodina uživo
BAČ – Tokom protekle četiri godine, opština Bač je uložila milione u razvoj, rekonstrukciju, izgradnju. Ulagano je u poljoprivredu, infrastrukturne projekte, zdravstvo, socijalnu politiku i druge oblasti života u ovoj opštini.

U oblasti zdravstvene zaštite, opština Bač je uložila više od 26 miliona dinara
– Primarna briga o zdravlju žena, nabavka novog ginekološkog ultrazvučnog aparata  3.500.000 RSD
– Novo moderno sanitetsko vozilo – 6.960.000 RSD
– RTG aparat – 10.842.000 RSD
– Digitalizacija mamografa – 4.740.000 RSD

POPULACIONA POLITIKA I SOCIJALNA DAVANjA
– Za besplatan prevoz učenika u srednje škole kao i besplatan vikend prevoz studenata u Sombor i Novi Sad u ukupnom iznosu od 86 miliona dinara.
– Pomoć nezaposlenim majkama kao i pomoć majkama novorođene dece u ukupnom iznosu od 33 miliona dinara.
– Besplatan smeštaj i ishrana u domovima kako za učenike tako i za studente u iznosu 3,5 miliona dinara
– Stipendije za učenike srednjih škola i stipendije za studente u iznosu 28 miliona dinara
– Usluge ličnih pratilaca u iznosu od 28 miliona dinara
– Usluge logopeda 3 miliona dinara
– Mere aktivne politike zapošljavanja (stručna praksa, javni radovi, subvencije za samozapošljavanje i otvaranje novih radnih mesta) u iznosu od 21 milion dinara
– Nabavku auto sedišta za novorođenu decu u iznosu od 2 miliona dinara.
– Opštine preko Centra za socijalni rad obezbeđuje jednokratnu poomoć kao i pomoć penzionerima i za tu namenu su izdvojena sredstva u iznosu od 19 miliona dinara

POLjOPRIVREDNA PROIZVODNjA
– Subvencije iz oblasti poljoprivrede u iznosu od 23 miliona dinara.

– Subvencije za energetsku efikasnost (ova aktivnost je realizovana uz pomoć Ministarstva za energetiku) u iznosu od 14 miliona dinara
– Opština svake godine uz učešće Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo gradi atarske puteve i u prethodne četiri godine smo u to uložili 135 miliona dinara.

POMOĆ PORODICAMA IZBEGLIH I RASELjENIH LICA I OTKUP SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM
– Opština svake godine uz učešće Komesarijata za izbeglice sprovodi ekonomsko osnaživanje izbeglih lica i u prethodne 4 godinu su za tu namenu obezbeđena  sredstva u iznosu od 27 miliona dinara
– Dodela bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

INFRASTRUKTURNI PROJEKTI
– Uz pomoć Pokrajinske vlade izvršena je rekonstrukcija lokalnog puta L7 i za tu namenu su izdvojena sredstva u iznosu od 180 miliona dinara
– Uveden je video nadzor u OŠ Jan Kolear u Selenči i njegova vrednost je 2.700.000,00 dinara
– Opština je nakon požara na Ekonomiji obezbedila besplatan smeštaj licima koja su ostala bez krova nad glavom i do izgradnje zgrade za socijalno stanovanje za tu namenu izdvojila 2.700.000,00 dinara dok je sama izgradnja zgrade koštala 235 miliona dinara (od čega je Pokrajinska vlada finansirala 170 miliona, obezbeđene su donacije u novcu, građevinskom materijalu i radovima u iznosu od 46 miliona dinara a iznos do 19 miliona čini učešće lokalne samouprave)

– Izgrađena je hidrantska mreža u OŠ Aleksa Šantić u Vajskoj čija je vrednost 14 miliona dinara i hidrantska mreža u OŠ Jan Kolar Selenča čija je vrednost 15 miliona dinara
– Za sanaciju udarnih rupa i skidanje bankina izdvojena su sredstva u iznosu od 25 miliona dinara
– Izvršena je rekonstrukcija sportske hale u Baču gde je za sanaciju krovnog pokrivača obezbeđeno 12 miliona dinara dok je za adaptaciju rasvete obezbeđeno 1.500.000,00 dinara
– Izgradnja vrtića u Vajskoj
– Izvršena je rekonstrukcija centra u Bođanima i Vajskoj
– Rekonstrukcija puta – Bač – Selenča
– Izvršena je adaptacija Don žon kule na Tvrđavi i opremanje srednjovekovne sobe –
vrednost radova je bila 5 miliona dinara
– Izvršeno je preslvačenje betonskog puta u ulici Nikole Tesla u Plavni i za tu namenu su izdvojena sredstva u iznosu od 9 miliona dinara
– Osposobljena je za rad eko česma u Selenči i vrednost radova je bila 4.500.000,00 dinara
– U 2023. godini se započelo sa rekonstrukcijom lokalnih saobraćajnica i uz pomoć Pokrajinske vlade za tu namenu su obezbeđena sredstva u iznosu do 90 miliona dinara
– U 2023. godini se započelo sa izgradnjom fabrike vode u BNS (takođe uz pomoć Pokrajinske vlade) i za tu namenu se obezbeđena sredstva u iznosu od 60 miliona dinara

PLAN DALjEG NAPRETKA – PROJEKTI ZA 2024. GODINU
U ovoj godini su u budžetu uz pomoć Pokrajinske vlade obezbeđena sredstva u iznosu od 13 miliona dinara za održavanje školskih sportskih terena u Baču .
Obezbeđena su sredstva u iznosu od 8 miliona dinara za izradu projektno tehničke dokumentacije za prečišćavanje bunarske vode sa izvorišta u Baču, gde se nakon izrade projektne dokumentacije planira konkurisati kod viših nivoa vlasti radi izgradnje fabrike i rešenje problema pijaće vode u Baču i Selenči.
U ovoj godini je potpisan ugovor o saradnji sa Pokrajinskim zavodom za zaštitu spomenika kulture gde opština obezbeđuje učešće u iznsu od 2 miliona dinara a zavod 17 miliona za rekonstrukciju objekta Cvrčak odnosno Rekonsktukciju i promenu namene zgrade budućeg „Centra zajednice“ Kulturnog predela Bača.
Nastavak izgradnje kanalizacione mreže u naseljenim mestima Infrastrukturno uređenje turističkih lokaliteta i uvođenje novih turističkih sadržaja Pružanje socijalnih usluga: lični pratilac, pomoć u kući starima i osobama sa invaliditetom .

U Opštini Bač se tokom protekle četiri godine vodilo računa i o populacionoj politici, poljoprivrednoj proizvodnji, pomoći porodicama izbeglih i raseljenih lica, zdravstvenoj zaštiti, te infrastrukturi za čije namene su iz budžeta opštine Bač i drugih nivoa vlasti obezbeđena značajna sredstva.

vojvodinauzivo.rs

Tagovi:

0 Komentara
Inline Feedbacks
Vidi sve komentare

Povezane vesti