Foto: Pexels

SPC i pravoslavni vernici danas obeležavaju svetog sveštenomučenika Artemona Laodikijskog. On je bio sveštenik u Laodikiji za vreme cara Dioklecijana.

Pred sudijom mučiteljem ovako je za sebe rekao: “Imenujem se Artemon, rob Hrista Boga mojega; 16 godina beh čtec i čitah knjige u crkvi Boga mojega; 28 godina beh đakon i čitah svešteno Jevanđelje; 33 godine napunih kao prezviter učeći ljude i nastavljajući ih na put spasenja s pomoću Hristovom”.

Sudija ga uvede u hram Eskulapov gde žrečevi naročito negovahu velike zmije, posvećene tome “bogu”. Svi držahu da će zmije ugristi Artemona.

Foto: Profimedia/ilustracija

Tropar

Bio si naslednik Apostola prestolom i zajedničar duhom, bogonadahnuto delo si našao u viđenju duhovnog uzrastanja: Zbog toga si uzdizao reč istine i radi vere si do krvi postradao, sveštenomučeniče Artemone: “Moli Hrista Boga da spase duše naše”.

No, on se prekrsti i silom krsta prikova sve zmije za zemlju tako da se ne mogahu maći. Potom ih izvede sve u dvorište, duhnu na njih i sve ih na mah umrtvi. Svi behu u velikom užasu.

A glavni žrec toga hrama, Vitalije, videći ovo čudo, pade na kolena pred Artemonom i povika: “Veliki je Bog hrišćanski!” I krsti ga mučenik sa još nekim prijateljima njegovim.

kurir

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments