Foto: GE Veluson Club

Univerzitetski klinički centar Vojvodine na inicijativu Ministarstva zdravlja o novom zapošljavanju primio je u stalni radni odnos 155 medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara, 23 najbolje diplomirana doktora medicine na neodređeno vreme i 9 doktora medicine na određeno vreme.

“Presrećni smo što nam dolazi ovakav kadar, kako zbog njihovog znanja i uspeha, tako i zbog njihove energije. Oni su dobili posao, kreću ka novim radnim obavezama, a otvaraju im se vrata ne samo u stručnom usavršavanju, nego i u naučnom radu“, ocenila je v. d. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine prof. dr Edita Stokić.

Danas je Univerzitetski Кlinički centar Vojvodine efikasna i efektivna, visokospecijalizovana zdravstvena, naučnoistraživačka i nastavna ustanova, posvećena pružanju kvalitetnih zdravstvenih usluga tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. Vizija UКCV i rukovodilaca kojima je dato poverenje da vode ovaj medicinski kompleks je jačanje stručnih kapaciteta i primena najsavremenih dijagnostičkih i terapijskih metoda kako bi potvrdili ulogu lidera u regionu.

“U narednom periodu očekujemo i prijem nemedicinskih radnika. Trudimo se da zapošljavanjem najboljih diplomaca, lekara, medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara brinemo o kvalitetnom kadru UКCV i formiramo nove generacije zdravstvenih radnika koji će pružati najbolju i najkvalitetniju negu i lečenje u skladu sa savremenim dostignućima najbolje kliničke prakse. Najveća vrednost UКCV je kvalitetan kadar, te ćemo se i u 2020. godini truditi da u što kraćem roku povećamo prijem novih radnika“, zaključila je profesorka Stokić.

Autor: nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments