Foto: RINA

Konkurs je otvoren kao vid podrške u ruralnim područjima u AP Vojvodini u 2023. godini. Konkurs je otvoren do 10. aprila

Cilj ovog konkursa jeste demografska obnova ruralnih područja AP Vojvodine radi podsticanja ostanka mladih u ruralnim područjima odnosno njihovog povratka iz gradova.
Predmet konkursa je podrška novim generacijama mladih poljoprivrednih proizvođača, njihovom razvoju i unapređivanju kroz podsticanje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava.

Za realizaciju Konkursa za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima u AP Vojvodini u 2023. godini predviđeno je ukupno 200.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 90% od ukupno prihvatljivih troškova investicije. Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 1.500.000,00 dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 500.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:
1) Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Lista prihvatljivih investicija prikazana je u članu 3. Pravilnika o dodeli sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima u AP Vojvodini u 2023. godini.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu. Pokrajinski sekretarijat putem svog nadležnog sektora može da naloži Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da utvrdi činjenično stanje na terenu – nulta kontrola za investicije: Podizanje novih višegodišnjih zasada voćaka, hmelja i vinove loze i Podizanje plastenika za proizvodnju povrća, voća, cveća i rasadničku proizvodnju. Nultom kontrolom se smatra utvrđivanje zatečenog činjeničnog stanja na terenu.

Pravo na podsticaje za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava ostvaruju fizička lica starija od 18 godina koja u momentu podnošenja zahteva ne smeju imati više od 40 godina, koji su prvi put upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva nakon 01.04.2022. godine i nisu ostvarivali pravo na podsticaje.

Pravo na podsticaje ostvaruju podnosioci prijava koji imaju prebivalište u naseljenom mestu u kom se ne nalazi sedište grada (Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Pančevo, Vršac, Sremska Mitrovica, Kikinda, Sombor )

Bespovratna sredstva isplaćuju se avansno 75% od ugovorenih sredstava nakon zaključenja ugovora. Ostatak od 25% ugovorenih sredstava isplaćuje se nakon realizovane investicije iz poslovnog plana, nakon što korisnik bespovratnih sredstava dostavi Pokrajinskom sekretarijatu sledeću dokumentaciju:

 • zahtev za isplatu sa izveštajem o namenskom utrošku sredstava;
 • fiskalni račun ili fakturu (za dobavljače veleprodaje) sa propratnim aktom dobavljača u kome će biti iskazan iznos bez PDV-a, iznos PDV-a i iznos sa PDV-om, pojedinačno za svaku stavku i ukupno i specifikacija opreme koja sadrži osnovne karakteristike konstrukcije i opreme i serijski broj opreme (predračun i račun moraju biti isti u pogledu predmeta investicije),
 • otpremnicu za nabavku predmetne investicije za koju je, u skladu sa posebnim propisima, utvrđena obaveza izdavanja otpremnice;
 • dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to izvod overen od strane banke i nalog za prenos (plaćanje se vrši isključivo nalogom za prenos sa namenskog računa korisnika sredstava na račun prodavca);
 • fotokopiju ugovora o kreditu, ukoliko je predmetna investicija nabavljena putem kredita;
 • fotokopiju garantnog lista za opremu za koju je to predviđeno važećim propisima;
 • jedinstvenu carinsku ispravu (ukoliko je podnosilac prijave direktni uvoznik – ne stariju od datuma potpisivanja ugovora);
 • original izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koje izdaje Uprava za trezor (podaci o strukturi biljne proizvodnje ili životinjama – uneti u Registar poljoprivrednih gazdinstava nakon realizacije investicije).

Ukoliko se vrši nabavka kvalitetnih priplodnih grla dostavlja se :

 • kupoprodajni ugovor koji treba da sadrži identifikacione brojeve životinja (ukoliko se nabavka kvalitetnih priplodnih grla vrši od registrovanih poljoprivrednih proizvođača) overen kod notara,
 • fiskalni račun ili fakturu (za dobavljače veleprodaje) sa propratnim aktom dobavljača u kome će biti iskazana cena bez PDV-a, iznos PDV-a i cena sa PDV-om, pojedinačno za svaku stavku i ukupno i overen spisak sa identifikacionim brojevima životinja (ukoliko se nabavka kvalitetnih priplodnih grla vrši od pravnih lica);
 • pedigre;
 • fotokopija uverenja o zdravstvenom stanju životinja, overena od strane nadležne veterinarske ustanove.

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 021/487-4430 od 13.00 do 15.00 časova.

nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments