Foto: RTV/Vladan Đorđević

Ministarstvo zaštite životne sredine pokrenulo je zaštitu dela Divčibara kao zaštićenog staništa.

U informaciji objavljenoj na službenom sajtu navodi se da će Divčibare biti zaštićeno prirodno područje druge kategorije.

Divčibare su u središnjem delu planine Maljen, a administrativno pripadaju teritoriji grada Valjeva.

Navodi se da je područje predloženo za zaštitu deo prostrane planinske površi i da je ostatak nekadašnje Velike divčibarske tresave koja je danas svedena na uski prostor u okruženju turističkog centra.

Dodaje se da su sa stanovišta potreba i ciljeva zaštite prirode, vlažna staništa na Divčibarama značajna za očuvanje na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Plan je zaštita više od 50 hektara, od čega je preko polovine u državnom, odnosno javnom i društvenom vlasništvu.

Studiju zaštite ovog područja dostavio je Zavod za zaštitu prirode Srbije.

Tanjug

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments