Foto: nsuzivo.rs/Pavle Pejić

Dom zdravlja “Novi Sad” u saradnji sa gradskom upravom za zdravstvo realizuje projekat “Promeni navike, snizi krvni pritisak”.

Projekat „PROMENI NAVIKE – SNIZI KRVNI PRITISAK“ ima za cilj podizanje svesti pacijenata obolelih od hipertenzije o značaju zdravih životnih navika u prevenciji i terapiji visokog krvnog pritiska.

Projekat se realizuje štampanjem odgovarajućeg zdravstveno vaspitnog materijala u vidu blokova A4 formata koji se sastoje dvostrano štampanih listova u punom koloru, sa ilustracijama, a koji će izabrani lekari po potrebi davati pacijentima.

Pod visokim krvnim pritiskom /arterijskom hipertenzijom/ se najčešće smatraju vrednosti sistolnog krvnog pritiska ≥ 140 mmHg i dijastolnog krvnog pritiska ≥ 90 mmHg.

Svetska zdravstvena organizacija procenjuje da 1,13 milijardi ljudi u svetu ima visok krvni pritisak (hipertenziju). Prema rezultatima istraživanja zdravlja stanovnika Republike Srbije sprovedenom  2019. godine, u Srbiji je 46,2% odraslih stanovnika, uzrasta 20 i više godina, imalo hipertenziju ili potencijalnu hipertenziju (imali su na merenju povišen sistolni (≥140 mmHg) ili dijastolni (≥90 mmHg) krvni pritisak, ili su uzimali lekove za snižavanje krvnog pritiska). U odnosu na rezultate istraživanja iz 2013. i 2006. godine (47.5%, odnosno 46,5%) nije registrovana značajna promena. Povišenu vrednost sistolnog krvnog pritiska imalo 31,5% odraslih stanovnika, dok je povišenu vrednost dijastolnog krvnog pritiska imalo 19,6%. Svaki sedmi odrasli stanovnik (15,1%) je imao povišene vrednosti i sistolnog i dijastolnog krvnog pritiska.  Rezultati dosadašnjih preventivnih akcija sprovedenih u okviru projekata „Reaguj danas za zdravije sutra“ pokazali su da je oko 30%  ispitanika koristilo terapiju za snižavanje krvnog pritiska.

Osnovni cilj lečenja arterijske hipertenzije je maksimalno dugoročno smanjenje ukupnog kardiovaskularnog rizika, što podrazumeva smanjenje vrednosti krvnog pritiska, ali i kontrolu svih pridruženih promenljivih faktora rizika. Pored farmakološkog lečenja, nefarmakološke mere se savetuju  svim bolesnicima, sa ciljem da se snizi krvni pritisak i smanji doza i broj antihipertenzivnih lekova potrebnih za dostizanje ciljnih vrednosti. Nefarmakološke mere se savetuju i bolesnicima sa visoko-normalnim krvnim pritiskom.

Preporučene mere promene načina života za koje se pokazalo da snižavaju krvni pritisak su ograničenje unosa soli, umerena konzumacija alkohola, velika konzumacija povrća i voća, smanjenje telesne težine i održavanje idealne telesne težine , redovna fizička aktivnost i prestanak pušenja.

nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments