Rešenjem Ministarstva zdravlja Republike Srbije, Dom zdravlja “Novi Sad” u okviru Službe za zdravstvenu zaštitu radnika od 13.04.2016. godine obavlja lekarske preglede za držanje i nošenje oružja.

Odlukom Ministarstva zdravlja Republike Srbije, potvrđeno je da Dom zdravlja “Novi Sad” ispunjava uslove za obavljanje delatnosti medicine rada, odnosno da, pored specijaliste medicine rada ima i lekare specijaliste oftalmologije i psihijatrije (neuropsihijatrije) koji su neophodni deo lekarske komisije koja donosi konačnu odluku.

Pregledi se u Domu zdravlja “Novi Sad“ obavljaju brzo i efikasno i završe se u istom danu, nakon čega se daje Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja. Važno je napomenuti da na lekarski pregled treba poneti izveštaj izabranog lekara o zdravstvenom stanju koje nije starije od 30 dana (tzv. Obrazac 1).

Pregled je kompleksan i započinje uzimanjem opštih podataka, lične anamneze (postojanje težih hroničnih oboljenja, operacija, povreda), podataka o sadašnjem zdravstvenom stanju i navikama (uzimanje alkohola i pušenje) i postojanju određenih bolesti u porodici. Za davanje navedenih podataka lice potpisuje izjavu da je dao tačne podatke, pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornšću, te da je dao saglasnost za korišćenje njegove medicinske dokumentacije kod izabranog lekara i drugih zdravstvenih ustanova i da nije koristio, i ne koristi, psihoaktivne supstance (odnosno da će se podvrgnuti testiranju ako lekar bude zahtevao). Uzima se i podatak o vrsti oružja za koje se pregled obavlja: lično, lovačko i sportsko.

Lekarski pregled se sastoji od:

  • Ispitivanje čula sluha i vestibularne funkcije (ortostatski i dinamostatski testovi)
  • Pregled specijaliste oftalmologije: anamneza, spoljašnji pregled oka i pregled očnog dna, ispitivanje vidnih funkcija (oštrina vida na daljinu i blizinu, dubinski vid, vidno polje…)
  • Pregled specijaliste neuropsihijatrije: anamneza, psihički status, pregled glave, vrata, kranijalnih živaca, kičmenog stuba, ekstremiteta, motorike, refleksa, senzibiliteta, govora, pisanja
  • Pregled specijaliste medicine rada

Svi članovi komisije koji učestvuju u pregledima moraju biti upoznati sa bolestima i zdravstvenim stanjima koja predstavljaju kontraindikaciju za posedovanje oružja i strogo se pridržavati dobijenih podataka. Kada se obave svi pregledi, specijalista medicine rada tumači nalaze i daje zaključnu ocenu zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja.

Kada se oceni da je lice zdravstveno sposobno, izdaje se Uverenje koje maksimalno važi 5 godina. Svaku ocenu zdravstvene sposobnosti potpisuje i direktor Doma zdravlja “Novi Sad”.

O oceni zdravstvene sposobnosti lekar obaveštava pregledanu osobu i najbližu jedinicu MUP-a. Ako je pregledano lice proglašeno nesposobnim, ponovni pregled je moguće uraditi tek nakon 6 meseci. Ako fizičko lice nije zadovoljno Uverenjem o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja, može se žaliti u roku od 15 dana drugostepenoj lekarskoj komisiji u Institutu za medicinu rada “Dr Dragomir Karajović“ u Beogradu.

Kada MUP donese rešenje o nošenju oružja, obaveštava i izabranog lekara kako bi i nadalje pratio zdravstveno stanje fizičkog lica. U slučaju promene zdravstvenog stanja, koje bi moglo da utiče na bezbedno rukovanje oružjem, izabrani lekar je dužan da o tome obavesti najbližu jedinicu MUP-a.

Lekarsko uverenje za držanje i nošenje oružja, fizička lica mogu dobiti u Službi za zdravstvenu zaštitu radnika koja radi od 7 do 14 i 15 časova na Limanu IV, Bulevar cara Lazara br. 77, II sprat, a pregled se ne zakazuje.

Izvor: DMNS

1 Comment
najstariji
najnoviji najviše glasova
Inline Feedbacks
View all comments
paja patak
07/02/2019 20:16

Da ne traze diokaz DNK majke i oca da nije usvojen u tom slučaju bi morali da ih ekshumiraju????