Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Novom Sadu nalazi se 943 osobe sa invaliditetom, a preko 78 odsto nezaposlenih iz ove kategorije je dugoročno nezaposleno.

Kada se pomene izraz osobe sa invaliditetom, skloni smo da pomislimo da je reč o ljudima koji nisu u mogućnosti da samostalno rade i zarađuju. U kontekstu tržišta rada i Zakona to nije tačno, već predstavlja osobu koja je radno sposobna, ali ima određene zdravstvene poteškoće koje je ograničavaju u nekoj meri i utiču na kvalitet njenog rada i sposobnost obavljanja posla.

Potraga za poslom osoba da invaliditetom često se svodi na borbu sa vetrenjačama, a jedan od problema na koje nailaze je njihova nepovoljna obrazovna struktura, zastarelost znanja i veština koje poseduju. Rešenje ovog problema često leži u prekvalifikaciji ili dodatnoj edukaciji.

Upravo ovu mogućnost pruža udruženje “Za društvo ravnopravnih” iz Novog Sada. Oni nude u potpunosti besplatne obuke: Osnivanje pravnog lica, Ugovaranje, Osnove plana, analize i kalkulacije, Osnove marketinga, Osnove grafičkog dizajna i Marketing na društvenim mrežama. Obuke je pohađalo više od 40 polaznika, koji su nakon kursa dobili uverenja o tome.

– Mi smo sproveli projekat “Nauči, radi, zaradi” s ciljem da uputimo lica sa invaliditetom i članovi njihovih porodica, u osnove digitalnog marketinga kako bi ili sami pokrenuli posao u toj oblasti, kao frilenseri ili stekli znanja na osnovu kojih će moći da se zaposle. Problem nastaje kada te osobe nemaju one veštine koje poslodavcu trebaju. Zato smo hteli da podelimo svoje i znanje svojih prijatelja, iskusnih profesionalaca, te da osposobimo pominjana lica za rad u digitalnom marketingu – rekli su za naš portal iz udruženja “Za društvo ravnopravnih”.

Nacionalna služba za zapošljavanje organizuju besplatne obuke stranih jezika, informatičke obuke, obuke za vođenje poslovnih knjiga, elektronsko poslovanje, za poslovnog sekretara, pomoćnika knjigovesca i sl. U planu za 2020. godinu bile su obuke za vođenje poslovnih knjiga, elektronsko poslovanje, osnovna informatička obuka, engleski jezik, manikir-pedikir i pakovanje prehrambenih i neprehrambenih proizvoda. Međutim, zbog epidemiološke situacije i mera koje su bile na snazi tokom većeg dela prethodne godine, realizacija ovih obuka je odložena.

Osobe sa invaliditetom nemaju mogućnosti da se pod ravnopravnim uslovima uključe na tržište rada i da konkurišu za zapošljavanje kao druge osobe.

Zakon propisuje obavezu zapošljavanja, po kojoj svaki poslodavac koji ima od 20 do 49 zaposlenih obavezan da na taj broj zaposli i jednu osobu s invaliditetom.

Poslodavci s većim brojem zaposlenih, na svakih 50 radnika treba da zaposle po još jednu osobu sa invaliditetom, ali im se ostavlja mogućnost da to i ne učine već plate novčane penale u iznos od 50 odsto prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji za svaku osobu sa invaliditetom koju nije zaposlio. Veliki problem je to što se poslodavci često svesno odlučuju da ne zaposle OSI, već plate novčanu kaznu.

U toku 2020. godine, zaposleno je 214 osoba sa invaliditetom sa evidencije Filijale NSZ Novi Sad. Trenutno je na evidenciji NSZ u Novom Sadu registrovano 943 osoba sa invaliditetom. Broj nezaposlenih smanjuje, tako da ih je na kraju 2020. godine bilo za 11 odsto manje u odnosu na 2019. godinu. Posmatrano prema obrazovanju, približno je jednak broj lica koja su bez kvalifikacija (435) i lica sa srednjim obrazovanjem (443), dok je veoma mali broj lica sa fakultetskom diplomom (65). I starosna struktura nezaposlenih osoba sa invaliditetom je takođe nepovoljna budući da je oko 60 odsto njih starije od 50 godina.

Autor: Mirjana Mažić

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments