Evropski dan parkova

       

Evropski dan parkova obeležava se 24. maja, a prvi put je obeležen 1999. godine u Švedskoj. 

Ovaj datum je odabran kao sećanje na proglašenje prvih evropskih nacionalnih parkova – devet nacionalnih parkova u Švedskoj, 24. maja 1909. godine.

Cilj ovog dana je da se ljudima približi priroda i podigne svest javnosti o važnosti prirodne lepote i važnosti očuvanja i održivost parkova.

Klima se menja, donoseći promene koje utiču na život svakog bića na zemlji. Priroda nikad nije bila toliko ugrožena, niti toliko potrebna. Vazduh koji dišemo, voda koju pijemo, hrana koju jedemo, sve zavise od kvaliteta našeg ekosistema.

Gradski parkovi su mesta koja predstavljaju oaze mira, antistresa, igre i rekreacije. Oni imaju svoju ulogu u očuvanju životne sredine tako što eliminišu ugljen dioksid iz atmosfere i smanjuju buku koju stvara saobraćaj.

Uredjeno zelenilo u parkovima najneposrednije utiče na izgled grada, oplemenjuje dušu, čini uslove života zdravijim.

Stručnjaci ukazuju na to da je problem zaštite prirode i nacionalnih parkova velik, a da je najveći krivac čovek.

Aotor: nsuzivo

 

Komentari: