Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice danas, 8. avgusta, raspisao je konkurs za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti, programa i projekata nacionalnih saveta nacionalnih manjina u oblasti razvoja i podizanja kvaliteta osnovnog i srednjeg obrazovanja na jezicima/govoru nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini.

Konkurs je raspisan na ukupan iznos od 1.575.000,00 dinara.

Sredstva su naročito namenjena za dotiranje pripreme i izrade testova i zadataka na manjinskim jezicima, kao za takmičenja na svim nivoima, od opštinskog, preko regionalnog do republičkog, u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Pravo da učestvuju na konkursu imaju nacionalni saveti nacionalnih manjina sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Rok za podnošenje prijava je 22. avgust 2018. godine. Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti od na veb adresi Sekretarijata: www.puma.vojvodina.gov.rs.

Autor: nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments