Organizacija Evropska pomoć žrtvama je 1991. godine, na predlog Švedske, proglasila 22. februar Evropskim danom žrtava, sa ciljem da se posledice koje žrtve kriminaliteta trpe učine vidljivim široj javnosti i da se društvo podstakne da efikasnije i potpunije zaštiti prava žrtava.

Od tada se širom Evrope ovaj dan obeležava različitim manifestacijama, a Viktimološko društvo Srbije (VDS) saopštava da je počelo sa obeležavanjem ovog dana 2005. godine.

VDS poziva medije, nadležne državne institucije i organizacije civilnog društva da prenesu javnosti informaciju o postojanju službi za pomoć i podršku žrtvama i na taj način pokušaju da olakšaju posledice onima koji su preživeli neki traumatičan i nepredvidiv događaj.

Viktimološko društvo Srbije, u saradnji sa organizacijom Evropska pomoć žrtvama, sprovelo je istraživanje organizacija i institucija koje pružaju pomoć žrtvama u Srbiji.

Podaci iz ovog istraživanja su pretočeni u interaktivnu mapu službi za žrtve u Srbiji, koja je dostupna na linku www.victimservices.eu <http://www.victimservices.eu>

U saopštenju se kaže da mapa ima za cilj da doprinese boljem informisanju stručnjaka koji dolaze ili mogu da dođu u kontakt sa žrtvama o postojećim službama za žrtve u Srbiji, kojima žrtve mogu da se obrate za pomoć i vidovima pomoći i podrške koju ove službe nude.

Ona treba da bude vodič i podsticaj svim žrtvama/potencijalnim žrtvama da se obrate nekoj od organizacija koje su predstavljene na ovoj mapi ukoliko su im potrebni pomoć, podrška i zaštita.

Viktimološko društvo Srbije je, navodi se u saopštenju, nezavisno i neprofitno udruženje građana, osnovano 12. novembra 1997. godine s ciljem unapređenja i zaštite prava i položaja žrtava kriminaliteta, rata, kršenja ljudskih prava i drugih oblika stradanja.

U okviru VDS od 2003. godine funkcioniše služba za žrtve VDS info i podrška žrtvama. Služba je namenjena svim žrtvama kriminaliteta i kršenja ljudskih prava.

Od osnivanja do danas, Služba je imala više od 6.500 kontakata sa žrtvama (ženama i muškarcima) različitih oblika kriminaliteta: nasilja u porodici, mobinga, proganjanja, imovinskih krivičnih dela, pretnji i drugih vidova kršenja ljudskih prava, navedeno je u saopštenju.

Izvor: Tanjug

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments