Evropski dan žrtava

       

Organizacija Evropska pomoć žrtvama je 1991. godine, na predlog Švedske, proglasila 22. februar Evropskim danom žrtava, sa ciljem da se posledice koje žrtve kriminaliteta trpe učine vidljivim široj javnosti i da se društvo podstakne da efikasnije i potpunije zaštiti prava žrtava.

Od tada se širom Evrope ovaj dan obeležava različitim manifestacijama, a Viktimološko društvo Srbije (VDS) saopštava da je počelo sa obeležavanjem ovog dana 2005. godine.

VDS poziva medije, nadležne državne institucije i organizacije civilnog društva da prenesu javnosti informaciju o postojanju službi za pomoć i podršku žrtvama i na taj način pokušaju da olakšaju posledice onima koji su preživeli neki traumatičan i nepredvidiv događaj.

Viktimološko društvo Srbije, u saradnji sa organizacijom Evropska pomoć žrtvama, sprovelo je istraživanje organizacija i institucija koje pružaju pomoć žrtvama u Srbiji.

Podaci iz ovog istraživanja su pretočeni u interaktivnu mapu službi za žrtve u Srbiji, koja je dostupna na linku www.victimservices.eu <http://www.victimservices.eu>

U saopštenju se kaže da mapa ima za cilj da doprinese boljem informisanju stručnjaka koji dolaze ili mogu da dođu u kontakt sa žrtvama o postojećim službama za žrtve u Srbiji, kojima žrtve mogu da se obrate za pomoć i vidovima pomoći i podrške koju ove službe nude.

Ona treba da bude vodič i podsticaj svim žrtvama/potencijalnim žrtvama da se obrate nekoj od organizacija koje su predstavljene na ovoj mapi ukoliko su im potrebni pomoć, podrška i zaštita.

Viktimološko društvo Srbije je, navodi se u saopštenju, nezavisno i neprofitno udruženje građana, osnovano 12. novembra 1997. godine s ciljem unapređenja i zaštite prava i položaja žrtava kriminaliteta, rata, kršenja ljudskih prava i drugih oblika stradanja.

U okviru VDS od 2003. godine funkcioniše služba za žrtve VDS info i podrška žrtvama. Služba je namenjena svim žrtvama kriminaliteta i kršenja ljudskih prava.

Od osnivanja do danas, Služba je imala više od 6.500 kontakata sa žrtvama (ženama i muškarcima) različitih oblika kriminaliteta: nasilja u porodici, mobinga, proganjanja, imovinskih krivičnih dela, pretnji i drugih vidova kršenja ljudskih prava, navedeno je u saopštenju.

Izvor: Tanjug

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments